Veri Gizliliği

Veri koruması

Şirketimize göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. Veri koruma, DEZ AKTAŞ'ın yönetimi için özellikle yüksek bir önceliğe sahiptir. DEZ AKTAŞ web sitesi genel olarak herhangi bir kişisel veri verilmeden kullanılabilir. Bununla birlikte, bir veri konusu web sitemiz aracılığıyla şirketimizin özel hizmetlerinden yararlanmak isterse, kişisel verilerin işlenmesi gerekli olabilir. Kişisel verilerin işlenmesi gerekliyse ve bu tür bir işleme için yasal bir dayanak yoksa, genellikle ilgili kişinin onayını alırız.

Bir veri sahibinin adı, adresi, e-posta adresi veya telefon numarası gibi kişisel verilerin işlenmesi, her zaman Genel Veri Koruma Yönetmeliği ve DEZ AKTAŞ için geçerli olan ülkeye özgü veri koruma yönetmeliklerine uygun olarak gerçekleştirilir. Şirketimiz, bu veri koruma beyannamesi ile topladığımız, kullandığımız ve işlediğimiz kişisel verilerin türü, kapsamı ve amacı hakkında kamuoyunu bilgilendirmek istemektedir. Ayrıca veri sahipleri, bu veri koruma beyannamesi ile hakları konusunda bilgilendirilir.

Denetleyici olarak DEZ AKTAŞ, bu web sitesi aracılığıyla işlenen kişisel verilerin en eksiksiz şekilde korunmasını sağlamak için çok sayıda teknik ve organizasyonel önlem almıştır. Bununla birlikte, İnternet tabanlı veri aktarımlarında genellikle güvenlik açıkları olabilir, bu nedenle mutlak koruma garanti edilemez. Bu nedenle, ilgili her kişi kişisel verilerini bize alternatif yollarla, örneğin telefonla iletmekte özgürdür.

1. Tanımlar

DEZ AKTAŞ'ın veri koruma beyanı, Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) kabul edildiğinde Avrupa yasa koyucu tarafından direktifler ve düzenlemeler için kullanılan terimlere dayanmaktadır. Veri koruma beyanımız, hem müşterilerimiz hem de iş ortaklarımız için olduğu kadar halk için de okunması ve anlaşılması kolay olmalıdır. Bunu sağlamak için önceden kullanılan terimleri açıklamak istiyoruz.

Bu veri koruma beyanında aşağıdaki terimleri kullanıyoruz:

 • a) kişisel veriler

  Kişisel veriler, tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişiye (bundan sonra "veri sahibi" olarak anılacaktır) ilişkin tüm bilgilerdir. Bir gerçek kişi, doğrudan veya dolaylı olarak, özellikle bir ad gibi bir tanımlayıcıya, bir kimlik numarasına, konum verilerine, çevrimiçi bir tanımlayıcıya veya fiziksel, fizyolojik, bu gerçek kişinin genetik, psikolojik, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliği belirlenebilir.

 • b) veri konusu

  Etkilenen kişi, kişisel verileri işlemden sorumlu kişi tarafından işlenen, kimliği belirli veya belirlenebilir herhangi bir gerçek kişidir.

 • c) işleme

  İşleme; toplama, kaydetme, düzenleme, sipariş verme, depolama, uyarlama veya değiştirme, okuma, sorgulama, kullanma gibi kişisel verilerle bağlantılı olarak otomatik süreçler veya bu tür süreçler yardımıyla veya bu süreçlerin yardımı olmadan gerçekleştirilen herhangi bir süreçtir. İletim, yayma veya başka herhangi bir şekilde sağlama, karşılaştırma veya bağlantı kurma, kısıtlama, silme veya imha yoluyla ifşa.

 • d) işlemenin kısıtlanması

  İşlemenin kısıtlanması, saklanan kişisel verilerin gelecekteki işlenmelerini kısıtlamak amacıyla işaretlenmesidir.

 • e) Profil oluşturma

  Profil oluşturma, bu kişisel verilerin, özellikle iş performansı, ekonomik durum, sağlık ve kişisel konularla ilgili hususlar olmak üzere, gerçek bir kişiye ilişkin belirli kişisel yönleri değerlendirmek için kullanılmasını içeren her türlü otomatik kişisel veri işlemesidir. Bu gerçek kişinin tercihlerini, ilgi alanlarını, güvenilirliğini, davranışını, nerede olduğunu veya yerini değiştirmesini analiz etmek veya tahmin etmek.

 • f) takma adlandırma

  Takma isimlendirme, kişisel verilerin, ek bilgiler kullanılmadan belirli bir veri sahibine artık atanamayacağı bir şekilde işlenmesidir, bu ek bilgilerin ayrı olarak saklanması ve kişisel verilerin korunmasını sağlayan teknik ve organizasyonel önlemlere tabi olmasıdır. kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye atanamaz.

 • g) kontrolör veya kontrolör

  Sorumlu kişi veya işlemden sorumlu kişi, kişisel verilerin işlenme amaçlarına ve araçlarına tek başına veya başkalarıyla birlikte karar veren gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, kurum veya başka bir organdır. Bu işlemenin amaçları ve araçları Birlik yasası veya üye devletlerin yasaları tarafından belirtilmişse, sorumlu kişi veya atanması için belirli kriterler Birlik yasasına veya üye devletlerin yasalarına uygun olarak sağlanabilir.

 • h) İşlemciler

  İşlemci, sorumlu kişi adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi, makam, kurum veya başka bir organdır.

 • i) alıcı

  Alıcı, üçüncü şahıs olup olmadığına bakılmaksızın kişisel verilerin ifşa edildiği gerçek veya tüzel kişi, makam, kurum veya diğer organdır. Birlik yasası veya üye devletlerin yasaları kapsamında belirli bir soruşturmanın parçası olarak kişisel verileri alabilecek makamlar alıcı olarak kabul edilmez.

 • j) üçüncü şahıs

  Üçüncü kişi, veri sahibi, sorumlu kişi, işleyici ve sorumlu kişinin veya işleyicinin doğrudan sorumluluğu altında kişisel verileri işlemeye yetkili kişiler dışındaki gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, kurum veya kuruluşudur.

 • k) Onay

  Onay, ilgili kişi tarafından belirli bir durum için bir beyan veya ilgili kişinin kişisel verilerinin işlenmesine rıza gösterdiğini belirttiği diğer bazı kesin olumlu eylemler şeklinde verilen gönüllü, bilgilendirilmiş ve açık bir niyet beyanıdır. dır-dir.

2. İşlemden sorumlu kişinin adı ve adresi

Genel Veri Koruma Yönetmeliği, Avrupa Birliği üye devletlerinde geçerli diğer veri koruma yasaları ve veri koruma niteliğindeki diğer hükümler anlamında sorumlu kişi:

ARALIK AKTAŞ

Wandsbeker-Königstr. 50

22041 Hamburg

Hamburg

Tel .: +494031709752

Eposta: info@dezshop24.de

Web sitesi: dezshop24.de

3. Çerezler

DEZ AKTAS web sitesi tanımlama bilgileri kullanır. Çerezler, bir internet tarayıcısı aracılığıyla bir bilgisayar sisteminde saklanan ve saklanan metin dosyalarıdır.

Çok sayıda web sitesi ve sunucu tanımlama bilgilerini kullanır. Çoğu çerez, sözde çerez kimliği içerir. Çerez kimliği, çerez için benzersiz bir tanımlayıcıdır. Çerezin saklandığı belirli İnternet tarayıcısına web sitelerinin ve sunucuların atanabileceği bir dizi karakterden oluşur. Bu, ziyaret edilen web sitelerinin ve sunucuların, ilgili kişinin bireysel tarayıcısını diğer çerezleri içeren diğer İnternet tarayıcılarından ayırt etmesini sağlar. Belirli bir internet tarayıcısı, benzersiz çerez kimliği aracılığıyla tanınabilir ve tanımlanabilir.

DEZ AKTAŞ, çerezleri kullanarak bu web sitesinin kullanıcılarına çerez ayarı olmadan mümkün olmayacak daha kullanıcı dostu hizmetler sağlayabilir.

Web sitemizdeki bilgileri ve teklifleri kullanıcının çıkarlarına göre optimize etmek için bir çerez kullanılabilir. Daha önce de belirtildiği gibi, çerezler web sitemizin kullanıcılarını tanımamızı sağlar. Bu tanımanın amacı, kullanıcıların web sitemizi kullanmasını kolaylaştırmaktır. Örneğin, çerez kullanan bir web sitesinin kullanıcısı, web sitesini her ziyaret ettiğinde erişim verilerini yeniden girmek zorunda değildir, çünkü bu, web sitesi ve kullanıcının bilgisayar sisteminde depolanan çerez tarafından yapılır. Başka bir örnek, bir çevrimiçi mağazadaki alışveriş sepeti çerezidir. Çevrimiçi mağaza, bir müşterinin sanal alışveriş sepetine yerleştirdiği öğeleri hatırlamak için bir çerez kullanır.

İlgili kişi, kullanılan İnternet tarayıcısındaki ilgili bir ayar aracılığıyla web sitemiz tarafından çerezlerin ayarlanmasını her zaman engelleyebilir ve böylece çerezlerin ayarlanmasına kalıcı olarak itiraz edebilir. Ayrıca, önceden ayarlanmış çerezler herhangi bir zamanda bir İnternet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla silinebilir. Bu, tüm yaygın internet tarayıcılarında mümkündür. İlgili kişi kullanılan internet tarayıcısında çerez ayarını devre dışı bırakırsa, web sitemizin tüm işlevleri tam olarak kullanılamayabilir.

4. Genel veri ve bilgilerin toplanması

DEZ AKTAŞ web sitesi, web sitesine bir veri konusu veya otomatik bir sistem tarafından her erişildiğinde bir dizi genel veri ve bilgi toplar. Bu genel veriler ve bilgiler sunucunun günlük dosyalarında saklanır. (1) kullanılan tarayıcı türleri ve sürümleri, (2) erişim sistemi tarafından kullanılan işletim sistemi, (3) bir erişim sisteminin web sitemize ulaştığı web sitesi (sözde yönlendiren), (4) üzerinden erişilen alt web siteleri web sitemizdeki bir erişim sistemi kontrol edilebilir, (5) web sitesine erişim tarihi ve saati, (6) bir internet protokol adresi (IP adresi), (7) erişim sisteminin internet servis sağlayıcısı ve (8) diğer benzer veri ve bilgiler,

DEZ AKTAŞ, bu genel veri ve bilgileri kullanırken ilgili kişi hakkında herhangi bir sonuca varmaz. Bunun yerine, bu bilgiler (1) web sitemizin içeriğini doğru bir şekilde sunmak, (2) web sitemizin içeriğini ve bunun için reklamları optimize etmek, (3) bilgi teknolojisi sistemlerimizin ve web sitemizin teknolojisinin uzun vadeli işlevselliğini sağlamak ve ( 4) kolluk kuvvetlerine bir siber saldırı durumunda kolluk kuvvetleri için gerekli bilgileri sağlamak. Anonim olarak toplanan bu veri ve bilgiler, bu nedenle bir yandan DEZ AKTAŞ tarafından istatistiksel olarak değerlendirilmekte ve ayrıca şirketimizde veri koruma ve veri güvenliğini artırmak amacıyla, işlediğimiz kişisel veriler için nihayetinde en uygun düzeyde koruma sağlamak Sunucu günlük dosyalarındaki anonim veriler, bir veri konusu tarafından sağlanan tüm kişisel verilerden ayrı olarak depolanır.

5. Web sitemize kayıt

Veri sahibi, kişisel verileri sağlayarak işlemden sorumlu kişinin web sitesine kaydolma seçeneğine sahiptir. Kayıt için kullanılan ilgili giriş maskesinden sonuçların işlenmesinden sorumlu kişiye hangi kişisel verilerin aktarıldığı. Veri sahibi tarafından girilen kişisel veriler, işlemden sorumlu kişi tarafından ve kendi amaçları için münhasıran dahili kullanım için toplanır ve saklanır. İşlemeden sorumlu kişi, kişisel verileri münhasıran dahili kullanım için de kullanacak olan bir paket hizmet sağlayıcısı gibi verilerin bir veya daha fazla işlemciye aktarılmasını sağlayabilir,

İşlemden sorumlu kişinin web sitesine kayıt olarak, İnternet servis sağlayıcısı (ISS) tarafından ilgili kişiye atanan IP adresi, kayıt tarihi ve saati de kaydedilir. Bu veriler, hizmetlerimizin kötüye kullanılmasını önlemenin ve gerekirse cezai suçların soruşturulmasını sağlamanın tek yolunun bu olduğu arka planında saklanır. Bu bakımdan, bu verilerin saklanması, işlemeden sorumlu kişiyi korumak için gereklidir. Bu veriler genellikle yasal bir zorunluluk olmadıkça veya cezai kovuşturma için kullanılmadıkça üçüncü şahıslara aktarılmaz.

Veri konusunun gönüllü olarak kişisel verilerin sağlanmasıyla kaydedilmesi, veri denetleyicisinin, konunun doğası gereği yalnızca kayıtlı kullanıcılara sunulabilen veri konusu içeriği veya hizmetleri sunmasını sağlar. Kayıtlı kişiler, kayıt sırasında sağlanan kişisel verileri istedikleri zaman değiştirebilir veya işlemden sorumlu kişinin veri tabanından tamamen sildirebilir.

İşlemden sorumlu kişi, ilgili kişi hakkında hangi kişisel verilerin saklandığına dair talep üzerine ilgili her kişiye herhangi bir zamanda bilgi sağlayacaktır. Ayrıca, işlemden sorumlu kişi, yasal saklama gerekliliği olmaması koşuluyla, ilgili kişinin talebi veya tavsiyesi üzerine kişisel verileri düzeltir veya siler. İşlemden sorumlu kişinin tüm çalışanları, bu bağlamda iletişim kişisi olarak veri sahibine açıktır.

6. Web sitesi üzerinden iletişim seçenekleri

Yasal düzenlemeler nedeniyle, DEZ AKTAŞ web sitesi, şirketimizle hızlı elektronik iletişim ve bizimle doğrudan iletişim kurmayı sağlayan bilgiler içerir; ayrıca sözde elektronik posta için genel bir adres (e-posta adresi) de bulunur. Bir veri konusu, işlemden sorumlu kişiyle e-posta veya bir iletişim formu ile iletişim kurarsa, veri konusu tarafından iletilen kişisel veriler otomatik olarak kaydedilir. İşlemden sorumlu kişiye tabi bir veri tarafından gönüllü olarak iletilen bu tür kişisel veriler, veri sahibinin işlenmesi veya temasa geçilmesi amacıyla saklanır.

7. Web sitesindeki blogda yorum işlevi

DEZ AKTAS, kullanıcılara kontrolörün web sitesinde bulunan bir blogdaki bireysel blog gönderilerine bireysel yorumlar bırakma seçeneği sunar. Blog, genellikle halka açık olan ve blog yazarları veya web blogcuları olarak adlandırılan bir veya daha fazla kişinin makaleler gönderebildiği veya sözde blog gönderilerine düşüncelerini yazabildiği bir web sitesidir. Blog yazıları genellikle üçüncü şahıslar tarafından yorumlanabilir.

İlgili kişinin bu web sitesinde yayınlanan bloga yorum bırakması durumunda, ilgili kişinin bıraktığı yorumlara ek olarak, yorumun girildiği zaman ve ilgili kişi tarafından seçilen kullanıcı adı (takma ad) ile ilgili bilgiler saklanır ve yayınlanır. Ayrıca, ilgili kişinin İnternet servis sağlayıcısı (ISP) tarafından atanan IP adresi de günlüğe kaydedilir. IP adresi, güvenlik nedeniyle ve ilgili kişinin üçüncü şahısların haklarını ihlal etmesi veya yorum göndererek yasadışı içerik yayınlaması durumunda saklanır. Bu kişisel verilerin depolanması, bu nedenle işlemden sorumlu kişinin kendi menfaatinedir, böylece bir ihlal durumunda kendini aklayabilir.

8. Kişisel verilerin rutin olarak silinmesi ve engellenmesi

İşlemden sorumlu kişi, veri sahibinin kişisel verilerini yalnızca saklama amacına ulaşmak için gerekli olan süre boyunca veya bu, işlemden sorumlu kişinin Avrupa direktifleri ve düzenlemeleri veya yasa veya yönetmeliklerde başka bir yasa koyucu tarafından belirtilmiş olması durumunda tabi olduğu, sağlandı.

Depolama amacı artık geçerli değilse veya Avrupa direktifleri ve düzenlemeleri veya başka bir sorumlu yasa koyucu tarafından öngörülen saklama süresi sona ererse, kişisel veriler yasal hükümlere uygun olarak rutin olarak bloke edilecek veya silinecektir.

9. Veri sahibinin hakları

 • a) Onay hakkı

  İlgili her kişi, Avrupa direktif ve düzenleme yetkisi veren kuruluş tarafından, kendileriyle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğine ilişkin işlemden sorumlu kişiden onay talep etme hakkına sahiptir. Bir veri konusu bu doğrulama hakkını kullanmak isterse, herhangi bir zamanda işlemden sorumlu kişinin bir çalışanıyla iletişime geçebilir.

 • b) Bilgi edinme hakkı

  Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen her kişi, Avrupa yasa koyucu tarafından verilen, kendisi hakkında depolanan kişisel veriler hakkında ücretsiz bilgi ve bu bilgilerin bir kopyasını herhangi bir zamanda işlemden sorumlu kişiden alma hakkına sahiptir. Ayrıca, Avrupa direktifleri ve düzenlemeleri, veri öznesine aşağıdaki bilgilere erişim sağlar:

  • işleme amaçları
  • işlenen kişisel veri kategorileri
  • kişisel verilerin ifşa edildiği veya halen açıklanmakta olduğu alıcılar veya alıcı kategorileri, özellikle üçüncü ülkelerdeki alıcılara veya uluslararası kuruluşlara
  • Mümkünse, kişisel verilerin saklanacağı planlanan süre veya bu mümkün değilse, bu süreyi belirleme kriterleri
  • Sizinle ilgili kişisel verilerin düzeltilmesi veya silinmesi hakkının varlığı veya sorumlu kişi tarafından işlemenin kısıtlanması veya bu işleme itiraz etme hakkı
  • bir denetim makamına itiraz etme hakkının varlığı
  • kişisel veriler veri sahibinden toplanmıyorsa: Verinin kaynağı hakkında mevcut tüm bilgiler
  • Madde 22 (1) ve (4) GDPR uyarınca profil oluşturma dahil otomatik karar vermenin varlığı ve - en azından bu durumlarda - ilgili mantık ve veri konusu için bu tür işlemenin kapsamı ve amaçlanan etkileri hakkında anlamlı bilgiler

  Ayrıca veri sahibi, kişisel verilerin üçüncü bir ülkeye mi yoksa uluslararası bir kuruluşa mı aktarıldığına dair bilgi alma hakkına sahiptir. Durum böyleyse, veri konusu aktarımla bağlantılı olarak uygun garantiler hakkında bilgi alma hakkına sahiptir.

  Bir veri konusu, bu bilgi alma hakkını kullanmak isterse, herhangi bir zamanda işlemden sorumlu kişinin bir çalışanıyla iletişime geçebilir.

 • c) Düzeltme hakkı

  Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen her kişi, kendileriyle ilgili yanlış kişisel verilerin derhal düzeltilmesini talep etmek için Avrupa direktifleri ve yönetmelikleri tarafından tanınan haklara sahiptir. Ayrıca, veri konusu, işlemenin amaçlarını dikkate alarak, tamamlanmamış kişisel verilerin tamamlanmasını talep etme hakkına sahiptir - ek bir beyan yoluyla dahil.

  Bir veri konusu bu düzeltme hakkını kullanmak isterse, herhangi bir zamanda işlemden sorumlu kişinin bir çalışanıyla iletişime geçebilir.

 • d) Silme hakkı (unutulma hakkı)

  Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen her kişi, Avrupa yasa koyucu tarafından, aşağıdaki nedenlerden birinin geçerli olması ve işlemenin gerekli olmadığı ölçüde sorumlu kişinin kendileriyle ilgili kişisel verileri derhal silmesini talep etme hakkına sahiptir:

  • Kişisel veriler, artık gerekli olmayan bu tür amaçlar için toplanmış veya başka şekilde işlenmiştir.
  • Veri sahibi, GDPR Madde 6 (1) (a) GDPR veya Madde 9 (2) (a) GDPR uyarınca işlemenin dayandığı onayını iptal eder ve işleme için başka yasal dayanak yoktur.
  • Veri konusu, Madde 21 Paragraf 1 GDPR uyarınca işlemeye itiraz eder ve işleme için geçersiz kılan meşru nedenler veya Madde 21 Paragraf 2 GDPR uyarınca veri konusu nesneler Bir.
  • Kişisel veriler hukuka aykırı olarak işlenmiştir.
  • Kişisel verilerin silinmesi, Birlik yasası veya sorumlu kişinin tabi olduğu üye devletlerin yasaları uyarınca yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek için gereklidir.
  • Kişisel veriler, GDPR 8. Maddenin 1. Fıkrasının 1. paragrafı uyarınca sunulan bilgi toplumu hizmetlerine ilişkin olarak toplanmıştır.

  Yukarıdaki nedenlerden biri geçerliyse ve bir veri konusu kişisel verilerinin DEZ AKTAŞ'ta saklanmasını isterse, işlemden sorumlu kişinin bir çalışanıyla herhangi bir zamanda iletişime geçebilir. DEZ AKTAŞ çalışanı, silme talebinin derhal yerine getirilmesini sağlayacaktır.

  Kişisel veriler DEZ AKTAŞ tarafından kamuya açıklanmışsa ve şirketimiz sorumlu kişi olarak kişisel verileri GDPR 17. Maddenin 1. Fıkrası uyarınca silmekle yükümlü ise, DEZ AKTAŞ mevcut teknoloji ve uygulama maliyetlerini dikkate alarak uygun önlemleri alır. Teknik nitelikte, yayınlanan kişisel verileri işleyen diğer veri işleyicilere, veri sahibinin bu kişisel verilere yönelik tüm bağlantıların veya bu kişisel verilerin kopyalarının veya kopyalarının bu diğer veri işleyicilerden silinmesini talep ettiğini bildirmek için işlem gerekli olmadığı sürece talep etti. DEZ AKTAŞ çalışanı münferit durumlarda gerekli olanları ayarlayacaktır.

 • e) İşlemeyi kısıtlama hakkı

  Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen her kişi, Avrupa yasa koyucu tarafından, aşağıdaki koşullardan birinin karşılanması durumunda denetleyicinin işlemeyi kısıtlamasını talep etme hakkına sahiptir:

  • Veri sahibi, sorumlu kişinin kişisel verilerin doğruluğunu kontrol etmesine olanak tanıyan bir süre boyunca kişisel verilerin doğruluğuna itiraz eder.
  • İşleme kanuna aykırıdır, veri sahibi kişisel verileri silmeyi reddeder ve bunun yerine kişisel verilerin kullanımının kısıtlanmasını talep eder.
  • Sorumlu kişi artık işleme amaçları için kişisel verilere ihtiyaç duymaz, ancak veri sahibinin yasal talepleri ileri sürmesi, uygulaması veya savunması için bunlara ihtiyacı vardır.
  • İlgili kişinin, uyarınca işlemeye bir itirazı vardır. GDPR'nin 21. maddesinin 1. fıkrası ve sorumlu kişinin meşru sebeplerinin ilgili kişininkinden daha ağır basıp basmadığı henüz belirlenmemiştir.

  Yukarıdaki koşullardan biri karşılanırsa ve bir veri konusu DEZ AKTAŞ'ta saklanan kişisel verilerin kısıtlanmasını talep etmek isterse, herhangi bir zamanda işlemden sorumlu kişinin bir çalışanıyla iletişime geçebilir. DEZ AKTAŞ çalışanı, işlemenin kısıtlanmasını sağlayacaktır.

 • f) Veri taşınabilirliği hakkı

  Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen her kişi, ilgili kişi tarafından sorumlu bir kişiye yapılandırılmış, ortak ve makine tarafından okunabilir bir formatta sunulan kişisel verileri, Avrupa yasa koyucu tarafından verilen direktif ve yönetmeliklere sahip olma hakkına sahiptir. Ayrıca, işlemenin 6. maddenin 1. fıkrasının 1. fıkrası uyarınca bir GDPR mektubu veya 9. maddenin 9. fıkrası uyarınca izne dayalı olması koşuluyla, bu verileri kişisel verilerin sağlandığı sorumlu kişiden engel olmaksızın sorumlu başka bir kişiye aktarma hakkına sahipsiniz. 2 harf bir DS-GVO veya Madde 6 paragraf 1 harf b DS-GVO uyarınca bir sözleşmede ve işlem otomatik prosedürler kullanılarak gerçekleştirilir,

  Ayrıca, GDPR Madde 20 (1) uyarınca veri taşınabilirliği hakkını kullanırken, veri sahibi, kişisel verilerin doğrudan sorumlu bir kişiden diğerine iletilmesini sağlama hakkına sahiptir, bu teknik olarak mümkün olduğu sürece ve bu, diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini etkilemez.

  Veri taşınabilirliği hakkını savunmak için, ilgili kişi herhangi bir zamanda bir DEZ AKTAŞ çalışanıyla iletişime geçebilir.

 • g) İtiraz hakkı

  Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, Avrupa yasa koyucu tarafından, kendileriyle ilgili kişisel verilerin işlenmesine istediği zaman itiraz etme hakkına sahiptir, bu da Madde 6 Paragraf 1 Harf e'ye dayanmaktadır. veya f DS-GVO nesneye yerleştirilir. Bu aynı zamanda bu hükümlere dayalı profil oluşturma için de geçerlidir.

  İtiraz durumunda, veri konusunun çıkarlarına, haklarına ve özgürlüklerine ağır basan işlemenin meşru gerekçelerini kanıtlayamazsak veya işleme iddia, uygulama veya savunma amaçlı değilse, DEZ AKTAŞ artık kişisel verileri işlemeyecektir. yasal iddialar.

  DEZ AKTAŞ, doğrudan postayı işletmek için kişisel verileri işliyorsa, veri sahibi, bu tür reklam amacıyla kişisel verilerin işlenmesine her zaman itiraz etme hakkına sahiptir. Bu, bu tür doğrudan reklamlarla ilgili olduğu ölçüde profil oluşturma için de geçerlidir. Veri sahibinin doğrudan pazarlama amacıyla DEZ AKTAŞ'ın işlenmesine itiraz etmesi durumunda, DEZ AKTAŞ kişisel verileri artık bu amaçlar için işlemeyecektir.

  Buna ek olarak, veri konusu, kendi özel durumlarından kaynaklanan nedenlerle, DEZ AKTAŞ tarafından bilimsel veya tarihsel araştırma amacıyla veya Madde 89 paragraf 1 DS- uyarınca istatistiksel amaçlarla yürütülen kişisel verilerin işlenmesine itiraz etme hakkına sahiptir. Kamu yararına bir görevi yerine getirmek için böyle bir işlem gerekmedikçe GDO'lara itiraz etmek.

  İtiraz hakkını kullanmak için ilgili kişi herhangi bir DEZ AKTAŞ çalışanı veya başka bir çalışanla doğrudan iletişime geçebilir. Veri sahibi, bilgi toplumu hizmetlerinin kullanımı ile bağlantılı olarak, 2002/58 / EC Direktifi ne olursa olsun, teknik şartnamelerin kullanıldığı otomatik prosedürler aracılığıyla itiraz hakkını kullanmakta da ücretsizdir.

 • h) Profil oluşturma dahil münferit durumlarda otomatik kararlar

  Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen her kişi, Avrupa yasa koyucu tarafından, yalnızca otomatik işlemeye - profil oluşturma dahil - yasal etkileri olan veya benzer şekilde önemli ölçüde etkileyen bir karara tabi olmama hakkına sahiptir. Kararın (1) veri sahibi ile sorumlu kişi arasında bir sözleşmenin yapılması veya uygulanması için gerekli olmaması veya (2) Birliğin veya sorumlu kişinin tabi olduğu üye devletlerin yasal hükümlerine dayalı olarak,izin verilebilir ve bu yasal hükümler, veri konusunun hak ve özgürlüklerinin yanı sıra meşru menfaatlerini de korumak için uygun önlemleri içerir veya (3) veri konusunun açık rızasıyla gerçekleşir.

  Karar (1) veri sahibi ile sorumlu kişi arasında bir sözleşmenin sonuçlandırılması veya ifası için gerekliyse veya (2) veri sahibinin açık rızası ile alınmışsa, DEZ AKTAŞ, hak ve özgürlüklerin yanı sıra meşru olanları da korumak için uygun önlemleri alır. Veri sahibinin çıkarlarını korumak, en azından sorumlu kişi tarafından bir kişinin müdahalesini alma, kendi bakış açısını ifade etme ve karara itiraz etme hakkı.

  Veri konusu, otomatik kararlarla ilgili hak iddia etmek isterse, herhangi bir zamanda kontrolörün bir çalışanıyla iletişime geçebilir.

 • i) Veri koruma kanunu kapsamında rızayı geri çekme hakkı

  Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen her kişi, Avrupa yasa koyucu tarafından kişisel verilerin işlenmesine yönelik rızayı herhangi bir zamanda iptal etme hakkına sahiptir.

  Veri konusu, rızasını geri çekme hakkını ileri sürmek isterse, herhangi bir zamanda işlemden sorumlu kişinin bir çalışanıyla iletişime geçebilir.

10. Facebook uygulaması ve kullanımına ilişkin veri koruma hükümleri

İşlemden sorumlu kişi, bu web sitesinde Facebook şirketinin bileşenlerini entegre etmiştir. Facebook bir sosyal ağdır.

Bir sosyal ağ, kullanıcıların genellikle birbirleriyle iletişim kurmasını ve sanal alanda etkileşime girmesini sağlayan çevrimiçi bir topluluk olan İnternet üzerinde işletilen sosyal bir buluşma yeridir. Bir sosyal ağ, fikir ve deneyim alışverişi için bir platform görevi görebilir veya İnternet topluluğunun kişisel veya şirket ile ilgili bilgiler sağlamasına olanak tanır. Diğer şeylerin yanı sıra Facebook, sosyal ağ kullanıcılarının arkadaş istekleri yoluyla özel profiller oluşturmasına, fotoğraf yüklemesine ve ağ kurmasına olanak tanır.

Facebook'un işletme şirketi Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ABD'dir. Bir veri konusu ABD veya Kanada dışında yaşıyorsa, kişisel verilerin işlenmesinden sorumlu kişi Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda'dır.

İşlemden sorumlu kişi tarafından işletilen ve bir Facebook bileşeninin (Facebook eklentisi) entegre edildiği bu web sitesinin ayrı sayfalarına her erişildiğinde, ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemindeki İnternet tarayıcısı ilgili Facebook tarafından otomatik olarak etkinleştirilir. -Component, ilgili Facebook bileşeninin bir temsilinin Facebook'tan indirilmesine neden olur. Tüm Facebook eklentilerinin eksiksiz bir özeti https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE adresinden çağrılabilir. Bu teknik sürecin bir parçası olarak Facebook, web sitemizin hangi alt sayfasının ilgili kişi tarafından ziyaret edildiğini öğrenir.

İlgili kişi aynı anda Facebook'ta oturum açtıysa, Facebook, ilgili kişinin web sitemize her ziyaretinde ve web sitemizde kaldığı süre boyunca web sitemizin hangi belirli alt sayfasını ziyaret ettiğini tanır. Bu bilgiler, Facebook bileşeni tarafından toplanır ve Facebook tarafından ilgili kişinin ilgili Facebook hesabına atanır. İlgili kişi web sitemize entegre olan Facebook düğmelerinden birini, örneğin "Beğen" düğmesini etkinleştirirse veya ilgili kişi bir yorum yaparsa, Facebook bu bilgileri kişinin kişisel Facebook kullanıcı hesabına atar ve bu kişisel verileri kaydeder. .

Facebook, ilgili kişinin web sitemize erişirken aynı zamanda Facebook'ta oturum açması durumunda, ilgili kişinin web sitemizi ziyaret ettiği bilgisini her zaman Facebook bileşeni aracılığıyla alır; bu, ilgili kişinin Facebook bileşenini tıklayıp tıklamadığına bakılmaksızın gerçekleşir. Veri sahibi bu bilgilerin Facebook'a iletilmesini istemezse, web sitemizi aramadan önce Facebook hesabından çıkış yaparak iletimi engelleyebilir.

Facebook tarafından yayınlanan ve https://de-de.facebook.com/about/privacy/ adresinde bulunan veri kılavuzu, Facebook tarafından kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması hakkında bilgi sağlar. Ayrıca Facebook'un veri konusunun gizliliğini korumak için sunduğu ayar seçeneklerini de açıklar. Facebook'a veri aktarımını engellemeyi mümkün kılan çeşitli uygulamalar da mevcuttur. Bu tür uygulamalar, Facebook'a veri iletimini bastırmak için veri konusu tarafından kullanılabilir.

11. Google Analytics uygulaması ve kullanımına ilişkin veri koruma hükümleri (anonimleştirme işlevi ile)

İşlemden sorumlu kişi, bu web sitesine Google Analytics bileşenini (anonimleştirme işleviyle) entegre etmiştir. Google Analytics, bir web analiz hizmetidir. Web analizi, ziyaretçilerin web sitelerine davranışlarına ilişkin verilerin toplanması, toplanması ve değerlendirilmesidir. Bir web analizi hizmeti, diğer şeylerin yanı sıra, ilgili kişinin hangi web sitesinde bir web sitesine (sözde yönlendiren) geldiği, web sitesinin hangi alt sayfalarına erişildiği veya bir alt sayfanın ne sıklıkla ve ne kadar süreyle görüntülendiği verileri toplar. Bir web analizi, esas olarak bir web sitesini optimize etmek ve İnternet reklamcılığının maliyet-fayda analizi için kullanılır.

Google Analytics bileşeninin işletim şirketi Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ABD'dir.

İşlemden sorumlu kişi, Google Analytics aracılığıyla web analizi için “_gat._anonymizeIp” eklemesini kullanır. Bu ekleme ile ilgili kişinin İnternet bağlantısının IP adresi kısaltılır ve İnternet sayfalarımıza Avrupa Birliği'nin bir üye devletinden veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşması'nın başka bir imzacısından erişilirse Google tarafından kısaltılır ve anonim hale getirilir.

Google Analytics bileşeninin amacı, web sitemize gelen ziyaretçi akışını analiz etmektir. Google, elde edilen verileri ve bilgileri, diğer şeylerin yanı sıra, web sitemizin kullanımını değerlendirmek, web sitemizdeki faaliyetleri gösteren çevrimiçi raporları bizim için derlemek ve web sitemizin kullanımıyla ilgili diğer hizmetleri sağlamak için kullanır.

Google Analytics, ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirir. Hangi çerezler yukarıda zaten açıklanmıştır. Çerezi ayarlayarak, Google'ın web sitemizin kullanımını analiz etmesine izin verilir. İşlemden sorumlu kişi tarafından işletilen ve bir Google Analytics bileşeninin entegre edildiği bu web sitesinin ayrı sayfalarına her erişildiğinde, ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemindeki İnternet tarayıcısı, ilgili Google Analytics bileşeni tarafından otomatik olarak tetiklenir. Çevrimiçi analiz amacıyla verileri Google'a iletmek için. Google, bu teknik sürecin bir parçası olarak, Google'ın diğer şeylerin yanı sıra, ilgili kişinin IP adresi gibi kişisel verilerle ilgili bilgileri elde eder.

Çerez, erişim zamanı, erişimin yapıldığı yer ve ilgili kişinin web sitemize yaptığı ziyaretlerin sıklığı gibi kişisel bilgileri saklamak için kullanılır. Web sitemizi her ziyaret ettiğinizde, ilgili kişinin kullandığı İnternet bağlantısının IP adresi de dahil olmak üzere bu kişisel veriler Amerika Birleşik Devletleri'nde Google'a iletilir. Bu kişisel veriler, Google tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde saklanır. Google, teknik süreç yoluyla toplanan bu kişisel verileri üçüncü şahıslara aktarabilir.

İlgili kişi, kullanılan internet tarayıcısındaki karşılık gelen bir ayar aracılığıyla, web sitemiz tarafından yukarıda gösterildiği gibi çerezlerin ayarlanmasını her zaman önleyebilir ve böylece çerezlerin ayarlanmasına kalıcı olarak itiraz edebilir. Kullanılan internet tarayıcısının böyle bir ayarı, Google'ın ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirmesini de engelleyecektir. Ayrıca, Google Analytics tarafından önceden yerleştirilmiş bir çerez, herhangi bir zamanda İnternet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla silinebilir.

Ayrıca, veri sahibi, bu web sitesinin kullanımı ve bu verilerin Google tarafından işlenmesine ilişkin olarak Google Analytics tarafından oluşturulan verilerin toplanmasına itiraz etme ve bunları önleme seçeneğine sahiptir. Bunu yapmak için, ilgili kişinin https://tools.google.com/dlpage/gaoptout bağlantısı altında bir tarayıcı eklentisi indirmesi ve kurması gerekir. Bu tarayıcı eklentisi, Google Analytics'e JavaScript aracılığıyla web sitesi ziyaretleriyle ilgili hiçbir veri veya bilginin Google Analytics'e aktarılamayacağını bildirir. Tarayıcı eklentisinin yüklenmesi Google tarafından bir itiraz olarak kabul edilecektir. İlgili kişinin bilgi teknolojisi sisteminin silinmesi, formatlanması veya daha sonraki bir tarihte yeniden yüklenmesi, Google Analytics'i devre dışı bırakmak için ilgili kişinin tarayıcı eklentisini yeniden yüklemesi gerekir. Tarayıcı eklentisi, ilgili kişi veya etki alanlarına atfedilebilen başka bir kişi tarafından kaldırılır veya devre dışı bırakılırsa, tarayıcı eklentisini yeniden yükleme veya yeniden etkinleştirme seçeneği vardır.

Daha fazla bilgi ve Google'ın geçerli veri koruma hükümleri https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ ve http://www.google.com/analytics/terms/de.html adreslerinde bulunabilir. Google Analytics, bu bağlantı https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ altında daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

12. Instagram uygulaması ve kullanımına ilişkin veri koruma hükümleri

Denetleyici, Instagram hizmetinin bileşenlerini bu web sitesinde entegre etti. Instagram, görsel-işitsel bir platform olarak nitelendirilen ve kullanıcıların fotoğraf ve video paylaşmasını ve bu tür verileri diğer sosyal ağlarda yaymasını sağlayan bir hizmettir.

Instagram hizmetlerini işleten şirket Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, ABD'dir.

İşlemden sorumlu kişi tarafından işletilen ve bir Instagram bileşeninin (Insta düğmesi) entegre edildiği bu web sitesinin ayrı sayfalarına her erişildiğinde, ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemindeki İnternet tarayıcısı otomatik olarak ilgili Instagram bileşeni ile değiştirilir. Instagram'dan indirilecek ilgili bileşenin bir temsiline neden olur. Bu teknik sürecin bir parçası olarak Instagram, web sitemizin hangi belirli alt sayfasının ilgili kişi tarafından ziyaret edildiği hakkında bilgi alır.

Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei Instagram eingeloggt ist, erkennt Instagram mit jedem Aufruf unserer Internetseite durch die betroffene Person und während der gesamten Dauer des jeweiligen Aufenthaltes auf unserer Internetseite, welche konkrete Unterseite die betroffene Person besucht. Diese Informationen werden durch die Instagram-Komponente gesammelt und durch Instagram dem jeweiligen Instagram-Account der betroffenen Person zugeordnet. Betätigt die betroffene Person einen der auf unserer Internetseite integrierten Instagram-Buttons, werden die damit übertragenen Daten und Informationen dem persönlichen Instagram-Benutzerkonto der betroffenen Person zugeordnet und von Instagram gespeichert und verarbeitet.

Instagram, ilgili kişinin web sitemize erişirken aynı zamanda Instagram'da oturum açmış olması durumunda, ilgili kişinin web sitemizi ziyaret ettiği Instagram bileşeni aracılığıyla her zaman bilgi alır; bu, ilgili kişinin Instagram bileşenini tıklayıp tıklamadığına bakılmaksızın gerçekleşir. Veri sahibi bu bilgilerin Instagram'a iletilmesini istemiyorsa, web sitemizi aramadan önce Instagram hesabından çıkış yaparak iletimi engelleyebilir.

Daha fazla bilgi ve Instagram'ın geçerli veri koruma hükümleri https://help.instagram.com/155833707900388 ve https://www.instagram.com/about/legal/privacy/ adreslerinde bulunabilir.

13. WordPress için Jetpack uygulaması ve kullanımına ilişkin veri koruma hükümleri

Denetleyici, Jetpack'i bu web sitesine entegre etti. Jetpack, WordPress ek işlevlerine dayanan bir web sitesinin operatörünü sunan bir WordPress eklentisidir. Jetpack, web sitesi operatörüne, diğer şeylerin yanı sıra, siteyi ziyaret edenlere genel bir bakış sağlar. İlgili yazı ve yayınların sergilenmesi veya site üzerinden içerik paylaşılması ile ziyaretçi sayısı da artırılabilir. Ayrıca Jetpack'e güvenlik işlevleri entegre edilmiştir, böylece Jetpack kullanan bir web sitesi kaba kuvvet saldırılarına karşı daha iyi korunur. Jetpack ayrıca web sitesine entegre edilmiş görüntülerin yüklenmesini optimize eder ve hızlandırır.

WordPress için Jetpack eklentisinin işletim şirketi Automattic Inc., 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, ABD'dir. İşletmeci şirket Quantcast Inc., 201 Third Street, San Francisco, CA 94103, ABD'nin izleme teknolojisini kullanıyor.

Jetpack, ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirir. Hangi çerezler yukarıda zaten açıklanmıştır. İşlemden sorumlu kişi tarafından işletilen ve bir Jetpack bileşeninin entegre edildiği bu web sitesinin ayrı sayfalarından birine her erişildiğinde, ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemindeki İnternet tarayıcısı, ilgili Jetpack bileşeni tarafından otomatik olarak analiz amacıyla veri sağlaması için uyarılır. Automattic'e iletilecek. Automattic, bu teknik sürecin bir parçası olarak, daha sonra web sitesi ziyaretlerine genel bir bakış oluşturmak için kullanılan veriler hakkında bilgi edinir. Bu şekilde elde edilen veriler, veri sahibinin davranışını analiz etmek için kullanılır, işlemden sorumlu kişinin web sitesine erişmiş ve web sitesini optimize etmek amacıyla değerlendirilmiştir. Jetpack bileşeni aracılığıyla toplanan veriler, önce ilgili kişiden ayrı bir açık onay alınmadan ilgili kişinin kimliğini belirlemek için kullanılmayacaktır. Veriler ayrıca Quantcast tarafından da bilinir. Quantcast, verileri Automattic ile aynı amaçlarla kullanır.

İlgili kişi, kullanılan internet tarayıcısındaki karşılık gelen bir ayar aracılığıyla, web sitemiz tarafından yukarıda gösterildiği gibi çerezlerin ayarlanmasını her zaman önleyebilir ve böylece çerezlerin ayarlanmasına kalıcı olarak itiraz edebilir. Kullanılan internet tarayıcısının bu tür bir ayarı, Automattic / Quantcast'in ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemi üzerine bir tanımlama bilgisi yerleştirmesini de engelleyecektir. Ek olarak, Automattic tarafından önceden ayarlanmış çerezler, herhangi bir zamanda İnternet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla silinebilir.

Ayrıca, veri sahibi, bu web sitesinin kullanımı ve bu verilerin Automattic / Quantcast tarafından işlenmesine ilişkin Jetpack tanımlama bilgisi tarafından üretilen verilerin toplanmasına itiraz etme ve bunu önleme seçeneğine sahiptir. Bunu yapmak için, ilgili kişinin bir devre dışı bırakma çerezi ayarlayan https://www.quantcast.com/opt-out/ bağlantısının altındaki devre dışı bırak düğmesine basması gerekir. İtirazla birlikte çıkarılan çerez seti, ilgili kişi tarafından kullanılan bilgi teknolojisi sisteminde saklanır. Bir itirazdan sonra veri sahibinin sisteminde çerezler silinirse, veri konusu bağlantıyı tekrar çağırmalı ve yeni bir devre dışı bırakma çerezi ayarlamalıdır.

Ancak, devre dışı bırakma çerezinin ayarlanmasıyla, işlemden sorumlu kişinin web sitesinin artık ilgili kişi tarafından tamamen kullanılamama olasılığı vardır.

Automattic'in mevcut veri koruma düzenlemeleri https://automattic.com/privacy/ adresinde mevcuttur. Quantcast'in mevcut gizlilik politikası https://www.quantcast.com/privacy/ adresinde mevcuttur.

14. Matomo'nun uygulanması ve kullanımına ilişkin veri koruma hükümleri

Denetleyici, Matomo bileşenini bu web sitesine entegre etti. Matomo, web analizi için açık kaynaklı bir yazılım aracıdır. Web analizi, ziyaretçilerin web sitelerine davranışlarına ilişkin verilerin toplanması, toplanması ve değerlendirilmesidir. Bir web analiz aracı, diğer şeylerin yanı sıra, bir veri konusunun bir web sitesine geldiği web sitesindeki verileri (sözde yönlendiren), web sitesinin hangi alt sayfalarına erişildiğini veya bir alt sayfanın ne sıklıkla ve ne kadar süreyle görüntülendiğini toplar. Bir web analizi, esas olarak bir web sitesini optimize etmek ve İnternet reklamcılığının maliyet-fayda analizi için kullanılır.

Yazılım, işlemden sorumlu kişinin sunucusunda çalıştırılır, veri korumasına duyarlı günlük dosyaları yalnızca bu sunucuda saklanır.

Matomo bileşeninin amacı, web sitemizdeki ziyaretçi akışlarını analiz etmektir. İşlemden sorumlu kişi, diğer şeylerin yanı sıra, web sitemizdeki etkinlikleri gösteren çevrimiçi raporları derlemek için bu web sitesinin kullanımını değerlendirmek için elde edilen verileri ve bilgileri kullanır.

Matomo, ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirir. Hangi çerezler yukarıda zaten açıklanmıştır. Çerezi ayarlamak, web sitemizin kullanımını analiz etmemizi sağlar. Bu web sitesinin ayrı sayfalarından biri her açıldığında, ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemindeki İnternet tarayıcısı, Matomo bileşeni tarafından otomatik olarak çevrimiçi analiz amacıyla sunucumuza veri iletmesi için uyarılır. Bu teknik sürecin bir parçası olarak, diğer şeylerin yanı sıra ziyaretçilerin ve tıklamaların kökenini anlamamıza yardımcı olan ilgili kişinin IP adresi gibi kişisel veriler hakkında bilgi ediniriz.

Çerez, erişim zamanı, erişimin yapıldığı konum ve web sitemize ziyaretlerin sıklığı gibi kişisel bilgileri saklamak için kullanılır. Web sitemizi her ziyaret ettiğinizde, ilgili kişinin kullandığı internet bağlantısının IP adresi de dahil olmak üzere bu kişisel veriler sunucumuza aktarılır. Bu kişisel veriler tarafımızdan kaydedilir. Bu kişisel verileri üçüncü şahıslara aktarmayız.

İlgili kişi, kullanılan internet tarayıcısındaki karşılık gelen bir ayar aracılığıyla, web sitemiz tarafından yukarıda gösterildiği gibi çerezlerin ayarlanmasını her zaman önleyebilir ve böylece çerezlerin ayarlanmasına kalıcı olarak itiraz edebilir. Kullanılan internet tarayıcısının böyle bir ayarı, Matomo'nun ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirmesini de engelleyecektir. Ayrıca, Matomo tarafından önceden yerleştirilmiş bir çerez, herhangi bir zamanda bir internet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla silinebilir.

Ayrıca, veri sahibi, bu web sitesinin kullanımı ile ilgili olarak Matomo tarafından üretilen verilerin toplanmasına itiraz etme ve bu tür toplanmayı önleme seçeneğine sahiptir. Bunu yapmak için, ilgili kişinin tarayıcısında "Do Not Track" ayarlaması gerekir.

Ancak, devre dışı bırakma çerezinin ayarlanmasıyla, işlemden sorumlu kişinin web sitesinin artık ilgili kişi tarafından tamamen kullanılamama olasılığı vardır.

Daha fazla bilgi ve Matomo'nun geçerli veri koruma hükümleri https://matomo.org/privacy/ adresinde bulunabilir.

15. Twitter uygulaması ve kullanımına ilişkin veri koruma hükümleri

İşlemden sorumlu kişi, bu web sitesinde Twitter'daki bileşenleri entegre etmiştir. Twitter, kullanıcıların sözde tweet'leri, yani 280 karakterle sınırlı kısa mesajları yayınlayıp dağıtabildikleri, çok dilli, herkesin erişebileceği bir mikroblog hizmetidir. Bu kısa mesajlar, Twitter'da oturum açmamış kişiler dahil herkes tarafından kullanılabilir. Tweetler ayrıca ilgili kullanıcının sözde takipçilerine de gösterilir. Takipçiler, bir kullanıcının tweet'lerini takip eden diğer Twitter kullanıcılarıdır. Dahası Twitter, hashtag'ler, bağlantılar veya retweetler aracılığıyla geniş bir kitleye hitap edilmesini sağlar.

Twitter'ın işletme şirketi Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ABD'dir.

İşlemden sorumlu kişi tarafından işletilen ve üzerine bir Twitter bileşeni (Twitter düğmesi) entegre edilen bu web sitesinin ayrı sayfalarından biri her çağrıldığında, ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemindeki İnternet tarayıcısı ilgili Twitter bileşeni tarafından otomatik olarak etkinleştirilir. ilgili Twitter bileşeninin bir temsilinin Twitter'dan indirilmesine neden olur. Twitter düğmeleriyle ilgili daha fazla bilgi https://about.twitter.com/de/resources/buttons adresinde mevcuttur. Bu teknik sürecin bir parçası olarak Twitter, web sitemizin hangi belirli alt sayfasının ilgili kişi tarafından ziyaret edildiği hakkında bilgi alır. Twitter bileşenini entegre etmenin amacı, kullanıcılarımızın bu web sitesinin içeriğini yeniden dağıtmasını sağlamaktır,

İlgili kişi aynı anda Twitter'da oturum açtıysa, Twitter, ilgili kişinin web sitemize her ziyaretinde ve web sitemizde kaldığı süre boyunca web sitemizin hangi belirli alt sayfasını ziyaret ettiğini tanır. Bu bilgiler Twitter bileşeni tarafından toplanır ve Twitter tarafından ilgili kişinin ilgili Twitter hesabına atanır. İlgili kişi web sitemize entegre edilmiş Twitter düğmelerinden birine tıklarsa, onunla aktarılan veriler ve bilgiler ilgili kişinin kişisel Twitter kullanıcı hesabına atanır ve Twitter tarafından saklanır ve işlenir.

Twitter, ilgili kişi web sitemize erişirken aynı zamanda Twitter'da oturum açtıysa, ilgili kişinin web sitemizi ziyaret ettiği bilgisini her zaman Twitter bileşeni aracılığıyla alır; bu, ilgili kişinin Twitter bileşenini tıklayıp tıklamadığına bakılmaksızın gerçekleşir. Veri sahibi bu bilgilerin Twitter'a iletilmesini istemezse, web sitemize erişmeden önce Twitter hesabından çıkış yaparak iletimi engelleyebilir.

Twitter'ın geçerli veri koruma hükümleri https://twitter.com/privacy?lang=de adresinde bulunabilir.

16. Ödeme yöntemi: Ödeme yöntemi olarak Klarna için veri koruma hükümleri

Denetleyici, Klarna bileşenlerini bu web sitesine entegre etti. Klarna, hesapta satın alma veya esnek taksit ödemeleri sağlayan bir çevrimiçi ödeme hizmeti sağlayıcısıdır. Klarna, alıcı koruması veya kimlik ve kredi kontrolü gibi ek hizmetler de sunar.

Klarna, Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, İsveç tarafından işletilmektedir.

Online mağazamızdaki sipariş verme sürecinde ilgili kişi ödeme seçeneği olarak "hesapta satın alma" ya da "taksitle satın alma" seçerse, ilgili kişinin verileri otomatik olarak Klarna'ya iletilecektir. Bu ödeme seçeneklerinden birini seçerek, ilgili kişi fatura veya taksitli satın alma işleminin işlenmesi veya kimlik ve kredi itibarının kontrol edilmesi için gerekli kişisel verilerin aktarılmasına izin verir.

Klarna'ya iletilen kişisel veriler genellikle ad, soyad, adres, doğum tarihi, cinsiyet, e-posta adresi, IP adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası ve bir fatura veya taksitli satın alma işlemini işlemek için gerekli olan diğer verilerdir. . Satın alma sözleşmesini işlemek için ilgili siparişle ilgili kişisel veriler de gereklidir. Özellikle, banka bilgileri, kart numarası, son kullanma tarihi ve CVC kodu, ürün sayısı, ürün numarası, mal ve hizmetlere ilişkin veriler, fiyatlar ve vergi ücretleri, önceki satın alma davranışına ilişkin bilgiler veya ilgili kişinin mali durumuna ilişkin diğer bilgiler gibi karşılıklı ödeme bilgileri alışverişi olabilir. .

Verilerin aktarımı özellikle kimlik doğrulama, ödeme yönetimi ve dolandırıcılığın önlenmesi için tasarlanmıştır. İşlemden sorumlu kişi, özellikle aktarımda meşru bir menfaat varsa, kişisel verileri Klarna'ya iletecektir. Klarna ile işlemden sorumlu kişi arasında değiş tokuş edilen kişisel veriler, Klarna tarafından kredi kuruluşlarına iletilir. Bu iletimin amacı kimliğinizi ve güvenilirliğinizi kontrol etmektir.

Klarna ayrıca kişisel verileri bağlı şirketlere (Klarna Group) ve hizmet sağlayıcılara veya alt yüklenicilere, sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli olduğu veya veriler adına işleneceği sürece aktarır.

Bir sözleşmeye dayalı ilişkinin kurulmasına, uygulanmasına veya sonlandırılmasına karar vermek için Klarna, ilgili kişinin önceki ödeme davranışına ilişkin verileri ve bilgileri ve ayrıca gelecekteki davranışları için olasılık değerlerini (sözde puanlama) toplar ve kullanır. Puanlamanın hesaplanması, bilimsel olarak kabul edilmiş matematiksel-istatistiksel prosedürler temelinde gerçekleştirilir.

İlgili kişi, Klarna'nın kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin onayını herhangi bir zamanda geri alma seçeneğine sahiptir. İptal, ödeme işleme (sözleşmeye dayalı) için işlenmesi, kullanılması veya iletilmesi gereken kişisel verileri etkilemez.

Klarna'nın mevcut veri koruma düzenlemeleri https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/de_de/data_protection.pdf adresinde bulunabilir.

17. Ödeme yöntemi: Ödeme yöntemi olarak PayPal için veri koruma hükümleri

İşlemden sorumlu kişi, bu web sitesinde PayPal'ın bileşenlerini entegre etmiştir. PayPal bir çevrimiçi ödeme hizmeti sağlayıcısıdır. Ödemeler, sanal özel veya ticari hesaplar olan sözde PayPal hesapları aracılığıyla işlenir. PayPal, bir kullanıcının PayPal hesabına sahip olmaması durumunda, sanal ödemeleri kredi kartlarıyla işleme seçeneği de sunar. Bir PayPal hesabı bir e-posta adresi aracılığıyla yönetilir, bu nedenle klasik bir hesap numarası yoktur. PayPal, üçüncü şahıslara çevrimiçi ödeme başlatmayı veya ödeme almayı mümkün kılar. PayPal ayrıca bir vekil olarak hareket eder ve alıcı koruma hizmetleri sunar.

PayPal'ın Avrupa'da faaliyet gösteren şirketi PayPal (Avrupa) S.à.rl & Cie'dir. SCA, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Lüksemburg, Lüksemburg.

İlgili kişi, sipariş verme işlemi sırasında çevrimiçi mağazamızda ödeme seçeneği olarak "PayPal" ı seçerse, ilgili kişinin verileri otomatik olarak PayPal'a iletilecektir. Bu ödeme seçeneğini seçerek, ilgili kişi, ödeme işlemi için gerekli kişisel verilerin aktarılmasına izin verir.

PayPal'a iletilen kişisel veriler genellikle ad, soyad, adres, e-posta adresi, IP adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası veya ödeme işlemi için gerekli diğer verilerdir. Satın alma sözleşmesini işlemek için ilgili siparişle ilgili kişisel veriler de gereklidir.

Verilerin iletilmesinin amacı, ödemeleri işlemek ve sahtekarlığı önlemektir. İşlemden sorumlu kişi, özellikle iletimde meşru bir menfaat varsa, kişisel verileri PayPal'a iletecektir. PayPal ile işlemden sorumlu kişi arasında alınıp verilen kişisel veriler PayPal tarafından kredi kuruluşlarına iletilebilir. Bu iletimin amacı kimliğinizi ve güvenilirliğinizi kontrol etmektir.

PayPal, sözleşmeden doğan yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli olduğu veya veriler adına işleneceği ölçüde, bağlı şirketlere ve hizmet sağlayıcılara veya alt yüklenicilere kişisel verileri aktarabilir.

Veri sahibi, PayPal ile istediği zaman kişisel verilerin işlenmesine yönelik onayını iptal etme seçeneğine sahiptir. İptal, ödeme işleme (sözleşmeye dayalı) için işlenmesi, kullanılması veya iletilmesi gereken kişisel verileri etkilemez.

PayPal'ın geçerli veri koruma düzenlemeleri https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full adresinde bulunabilir.

18. İşleme için yasal dayanak

Madde 6 yaktım. Bir DS-GVO, belirli bir işleme amacı için onay aldığımız işleme operasyonlarının yasal dayanağı olarak şirketimize hizmet eder. Kişisel verilerin işlenmesi, veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin yerine getirilmesi için gerekliyse, örneğin, malların teslimi veya diğer hizmetlerin veya bedellerin sağlanması için gerekli olan işleme faaliyetlerinde olduğu gibi, işleme aşağıdakilere dayanır: Madde 6 yaktım. b GDPR. Aynısı, örneğin ürünlerimiz veya hizmetlerimizle ilgili sorular durumunda, sözleşme öncesi önlemleri yerine getirmek için gerekli olan işleme operasyonları için de geçerlidir. Şirketimiz, örneğin vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gibi kişisel verilerin işlenmesini gerektiren yasal bir yükümlülüğe tabi ise, işleme Madde 6'ya dayanmaktadır. c GDPR. Nadir durumlarda, veri sahibinin veya başka bir gerçek kişinin hayati çıkarlarını korumak için kişisel verileri işlemek gerekebilir. Örneğin, şirketimize gelen bir ziyaretçinin yaralanması ve adı, yaşı, sağlık sigortası verileri veya diğer hayati bilgilerinin bir doktora, hastaneye veya başka bir üçüncü şahsa aktarılması gerekiyorsa durum böyle olacaktır. Daha sonra işlem, yaktığım Madde 6'ya dayanacaktı. d GDPR temel alınmıştır. işleme, yaktığım Madde 6'ya dayanmaktadır. c GDPR. Nadir durumlarda, veri sahibinin veya başka bir gerçek kişinin hayati çıkarlarını korumak için kişisel verileri işlemek gerekebilir. Örneğin, şirketimize gelen bir ziyaretçinin yaralanması ve adı, yaşı, sağlık sigortası verileri veya diğer hayati bilgilerinin bir doktora, hastaneye veya başka bir üçüncü şahsa aktarılması gerekiyorsa durum böyle olacaktır. Daha sonra işlem, yaktığım Madde 6'ya dayanacaktı. d GDPR temel alınmıştır. işleme, yaktığım Madde 6'ya dayanmaktadır. c GDPR. Nadir durumlarda, veri sahibinin veya başka bir gerçek kişinin hayati çıkarlarını korumak için kişisel verileri işlemek gerekebilir. Örneğin, şirketimize gelen bir ziyaretçinin yaralanması ve adı, yaşı, sağlık sigortası verileri veya diğer hayati bilgilerinin bir doktora, hastaneye veya başka bir üçüncü şahsa aktarılması gerekiyorsa durum böyle olacaktır. Daha sonra işlem, yaktığım Madde 6'ya dayanacaktı. d GDPR temel alınmıştır. Örneğin, şirketimize gelen bir ziyaretçinin yaralanması ve adı, yaşı, sağlık sigortası verileri veya diğer hayati bilgilerinin bir doktora, hastaneye veya başka bir üçüncü şahsa aktarılması gerekiyorsa durum böyle olacaktır. Daha sonra işlem, yaktığım Madde 6'ya dayanacaktı. d GDPR temel alınmıştır. Örneğin, şirketimize gelen bir ziyaretçinin yaralanması ve adı, yaşı, sağlık sigortası verileri veya diğer hayati bilgilerinin bir doktora, hastaneye veya başka bir üçüncü şahsa aktarılması gerekiyorsa durum böyle olacaktır. Daha sonra işlem, yaktığım Madde 6'ya dayanacaktı. d GDPR temel alınmıştır.
Nihayetinde, işleme operasyonları Madde 6 yaktı. f GDPR. Yukarıda belirtilen yasal dayanaklardan herhangi biri tarafından kapsanmayan işleme işlemleri, ilgili kişinin çıkarları, temel hak ve özgürlüklerinin üstün gelmemesi koşuluyla, şirketimizin veya üçüncü bir tarafın meşru menfaatini korumak için işlemenin gerekli olması halinde, bu yasal temele dayanmaktadır. Avrupa yasa koyucu tarafından özel olarak bahsedildiği için, bu tür işleme operasyonlarını yürütmemize özellikle izin verilmektedir. Bu bağlamda, ilgili kişinin sorumlu kişinin müşterisi olması durumunda meşru bir menfaatin üstlenilebileceği görüşündedir (ifade 47 cümle 2 GDPR).

19. Kontrolör veya üçüncü bir şahıs tarafından takip edilen işlemede meşru menfaatler

Kişisel verilerin işlenmesi 6. maddeye dayanıyorsa yaktım. f DS-GVO, tüm çalışanlarımızın ve hissedarlarımızın refahı için işimizi yürütme konusundaki meşru menfaatimizdir.

20. Kişisel verilerin saklanma süresi

Kişisel verilerin depolanma süresi için kriter, ilgili yasal saklama süresidir. Son teslim tarihi geçtikten sonra, sözleşmenin yerine getirilmesi veya sözleşmenin başlatılması için artık gerekli olmaması koşuluyla, ilgili veriler rutin olarak silinir.

21. Kişisel verilerin sağlanması için yasal veya sözleşme hükümleri; Sözleşmenin imzalanması için gereklilik; Veri sahibinin kişisel verileri sağlama yükümlülüğü; karşılık vermemenin olası sonuçları

Kişisel verilerin sağlanmasının kısmen yasaların gerektirdiğini (ör. Vergi düzenlemeleri) veya sözleşme düzenlemelerinden kaynaklanabileceğini (ör. Sözleşme ortağıyla ilgili bilgiler) açıklıyoruz.
Bir sözleşmeyi imzalamak için, bazen bir veri sahibinin bize daha sonra işlememiz gereken kişisel verileri sağlaması gerekebilir. Örneğin, ilgili kişi, şirketimiz kendisiyle bir sözleşme yaptığında bize kişisel verileri sağlamakla yükümlüdür. Kişisel verilerin sağlanamaması, ilgili kişi ile sözleşmenin yapılamayacağı anlamına gelir.
İlgili kişi kişisel verileri vermeden önce, ilgili kişi çalışanlarımızdan biriyle iletişime geçmelidir. Çalışanımız, kişisel verilerin sağlanmasının yasa veya sözleşme tarafından gerekli olup olmadığını veya sözleşmenin imzalanması için gerekli olup olmadığını, kişisel verileri sağlama yükümlülüğünün olup olmadığını ve kişisel verilerin sağlanmamasının ne gibi sonuçlar doğuracağını ilgili kişiye duruma göre açıklar.

22. Otomatik karar vermenin varlığı

Sorumlu bir şirket olarak, otomatik karar verme veya profil oluşturma kullanmıyoruz.

23. Facebook pikselleri, özel izleyiciler ve Facebook dönüşümü

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ireland ("Facebook") tarafından işletilen sosyal ağ Facebook'un "Facebook pikseli" olarak adlandırılan sözde, çevrimiçi teklifimizde kullanılmaktadır.

Facebook pikselinin yardımıyla, Facebook bir yandan çevrimiçi teklifimizin ziyaretçilerini reklamların sunumu için bir hedef grup olarak belirleyebilmektedir (sözde “Facebook reklamları”). Buna göre, Facebook pikselini yalnızca bizim tarafımızdan yerleştirilen Facebook reklamlarını, çevrimiçi teklifimize ilgi gösteren veya belirli özelliklere sahip olan Facebook kullanıcılarına görüntülemek için kullanıyoruz (ör. Belirli konulardaki ilgi alanları veya ziyaret edilen ürüne dayalı ürünler) Facebook'a ilettiğimiz web siteleri) ("Özel Hedef Kitleler" olarak adlandırılır). Facebook pikseli yardımıyla, Facebook reklamlarımızın kullanıcıların potansiyel ilgi alanlarına uygun olmasını ve can sıkıcı olmamasını da sağlamak istiyoruz.

Verilerin Facebook tarafından işlenmesi, Facebook'un veri kullanım kuralları çerçevesinde gerçekleşir. Buna göre, Facebook veri kullanım kılavuzundaki Facebook reklamlarının sunumuna ilişkin genel bilgiler: https://www.facebook.com/policy. Facebook pikseli ve nasıl çalıştığı hakkında özel bilgiler ve ayrıntılar Facebook yardım bölümünde bulunabilir: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Kullanıcıdan izin istersek (örneğin, bir çerez izni bağlamında), bu işlemenin yasal dayanağı Madde 6 Paragraf 1 lit. a. GDPR. Aksi takdirde, kullanıcıların kişisel verileri meşru menfaatlerimiz temelinde işlenecektir (yani çevrimiçi teklifimizin analizine, optimizasyonuna ve ekonomik işlemine olan ilgi, Madde 6 Paragraf 1, f. GDPR anlamında).

Facebook, Gizlilik Kalkanı Anlaşması kapsamında onaylanmıştır ve bu nedenle Avrupa veri koruma yasasına (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active) uygun olmasını sağlar.

Facebook pikseli ile toplanmasına ve verilerinizin Facebook reklamlarını görüntülemek için kullanılmasına itiraz edebilirsiniz. Facebook'ta size hangi tür reklamların gösterileceğini belirlemek için, Facebook tarafından oluşturulan sayfayı çağırabilir ve oradaki kullanıma dayalı reklamcılık ayarlarındaki talimatları izleyebilirsiniz: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Ayarlar platformdan bağımsızdır, yani masaüstü bilgisayarlar veya mobil cihazlar gibi tüm cihazlar için uyarlanırlar.

Ağ reklamcılığı girişiminin devre dışı bırakma sayfası (http://optout.networkadvertising.org/) ve ABD web sitesi (http://www.aboutads.info/) aracılığıyla menzil ölçümü ve reklamcılık amacıyla kullanılan çerezleri de kullanabilirsiniz. seçimler) veya Avrupa web sitesi (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

24. Ayrıntılı tanımlama bilgileri

Hata: dezshop24.de etki alanı tanımlama bilgisi bildirimini gösterme yetkisine sahip değil. Lütfen alanı yetkilendirmek için çerez yöneticisine ekleyin.